Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN THE  HEAD SPA ROTTERDAM

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
1. "The Head Spa Rotterdam ": het bedrijf dat diensten verleent op het gebied van hoofdmassages en aanverwante behandelingen.
2. "Klant": de persoon die een afspraak maakt voor een behandeling bij The Head Spa Rotterdam.
3. "Behandeling": de dienst die The Head Spa Rotterdam aanbiedt, waaronder hoofdmassages en aanverwante behandelingen.

4. "Afspraak": de afspraak die de klant heeft gemaakt voor een Behandeling bij The Head Spa Rotterdam.

 2. Afspraak

2.1 De klant kan een afspraak maken voor een Behandeling bij The Head Spa Rotterdam via de website of telefonisch.
2.2 Indien de klant de afspraak wil wijzigen of annuleren, dient hij dit ten minste 48 uur voorafgaand aan de afspraak te doen. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak behoudt The Head Spa Rotterdam zich het recht voor om 30% van de Behandeling in rekening te brengen. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak behoudt The Head Spa Rotterdam zich het recht voor om 50% van de Behandeling in rekening te brengen.
2.3 Indien de klant niet verschijnt op de afspraak zonder deze te annuleren of verzetten, behoudt The Head Spa Rotterdam zich het recht voor om het volledige bedrag van de behandeling in rekening te brengen. Bij annuleringen van afspraken wordt geen geld teruggestort, maar zal de Klant een cadeaubon ontvangen ter waarde van het betaalde bedrag.

3. Betaling

3.1 De klant dient de gehele betaling voor de behandeling te voldoen voorafgaand aan de behandeling.
3.2 Betaling kan worden voldaan contant of per pin.
3.3 Indien de klant nog niet heeft betaald of alleen een aanbetaling heeft gedaan, wordt er bij een no-show 50% van het bedrag van de behandeling in rekening gebracht of wordt de aanbetaling gehouden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 The Head Spa Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van enige handeling of nalatigheid van The Head Spa Rotterdam, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van The Head Spa Rotterdam.
4.2 De klant is aansprakelijk voor enige schade die hij veroorzaakt aan de eigendommen van The Head Spa Rotterdam.

4.4 Bij schade van het haar, verkleuring zijn wij niet verantwoordelijk. Indien je bij een dermatoloog of andere specialisten onder toezicht staat, raadpleeg dan eerst een arts.

5. Garanties

5.1 The Head Spa Rotterdam garandeert dat de behandeling zal worden uitgevoerd door bekwame en gekwalificeerde professionals.
5.2 The Head Spa Rotterdam garandeert dat de gebruikte producten en materialen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor de behandeling.

6. Geschillenbeslechting

6.1 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden worden in eerste instantie besproken tussen de klant en The Head Spa Rotterdam om tot een oplossing te komen.
6.2 Indien het geschil niet kan worden opgelost door middel van onderhand.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.

8. Wijzigingen

8.1 The Head Spa Rotterdam behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
8.2 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze zijn gepubliceerd op de website van The Head Spa Rotterdam.

9. Annuleringen en restitutie

9.1 Indien de klant een afspraak heeft gemaakt, de betaling heeft voldaan en de afspraak annuleert binnen 14 dagen na het maken van de afspraak, heeft de Klant recht op restitutie van het volledige bedrag.
9.2 Indien de klant een afspraak annuleert buiten de termijn van 14 dagen na het maken van de afspraak, zal The Head Spa Rotterdam geen geld terugstorten, maar in plaats daarvan een cadeaukaart geven ter waarde van het betaalde bedrag.
9.3 Restitutie of cadeaukaarten worden uitsluitend verstrekt voor annuleringen en verzoeken die conform deze algemene voorwaarden zijn gedaan.

Privacy verklaring

The Head Spa Rotterdam, gevestigd aan Pleinweg 238-D 3083EZ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.theheadsparotterdam.nl

Pleinweg 238-D
3083EZ Rotterdam

Gegevensbescherming van
The Head Spa Rotterdam